Hem
Foto humanspectra.com

Lassbyn - en del av Råne älvdal

Byn Lassbyn ligger 3,5 mil uppströms Råne älv vid Degerselets strand och ett par hundra meter från Lassbyforsen. En fors som bjuder på spännande forsränning och för den tålmodige även goda möjligheter till fiske.

Lassbygården har fungerat som folkskola från 1926 fram till i början av 1960.

Den köptes 1994 av Lassbyns Hembygsförening och har byggts om för att passa byns behov.

Lassbygården sommar
Lassbygården Advent