Hem
Foto humanspectra.com

Byn Lassbyn ligger 3,5 mil uppströms Råne älv vid Degerselets strand och ett par hundra meter från Lassbyforsen. En fors som bjuder  på spännande forsränning och för den tålmodige  även goda möjligheter till fiske.

Bokning     070 - 312 60 55

Epost        info@lassbyn.se

Lassbygården har fungerat som folkskola från 1926  fram till i början av 1960.

Den köptes 1994 av Lassbyns Hembygsförening och har byggts om för att passa byns behov.

Lassbygården sommar
Lassbygården Advent